Dotazník - hodnocení Portálu PO

Dotazník - hodnocení Portálu PO

1. Hodnotíte Portál PO jako přehledný a jednoduchý nástroj komunikace?

   ANO

   SPÍŠE ANO

   SPIŠ NE

   NE

2. Přináší Vám Portál PO zjednodušení práce?

   ANO

   SPÍŠE ANO

   SPIŠ NE

   NE

3. Využíváte všechny dostupné moduly?

   ANO

   SPÍŠE ANO

   SPIŠ NE

   NE

4. Které moduly považujete za nejpřínosnější?

Vaše doporučení a připomínky: