Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

8. 11. 2017 Autor: Dan Lechmann

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán tento týden navštívil Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice. Kromě diskuze s vedením školy se hejtman zúčastnil i debaty se studenty. Padla zde například otázka, co takový hejtman dělá a jaké jsou jeho názory na krajské střední školství.

Hejtman poté navštívil hořické školní cvičné stáje, kde se vyučují žáci agropodnikatelského oboru, který nabízí třeba i hodiny chovu koní a jezdectví. Pro tyto stáje Královéhradecký kraj chystá stamilionové investice na modernizaci. „Královéhradecký kraj plánuje modernizaci celého školního statku v Hořicích. Smyslem této investice je zajistit pro studenty atraktivnější prostředí, které bude odpovídat úrovni dnešního agropodnikání,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola v Hořicích v současnosti navštěvuje 537 žáků. Kromě oboru agropodnikání škola nabízí gymnaziální, ekonomické, sociální či přírodovědné vzdělání.

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání

Hejtman Štěpán: Pro hořické studenty chceme atraktivnější prostředí, které bude na úrovni dnešního agropodnikání