Silný vítr poničil budovu, v níž sídlí pedagogicko-psychologická poradna

8. 11. 2017 Autor: Michal Friček

Při nedávné vichřici došlo kvůli silným poryvům větru k poškození zateplovacího systému na budově, kterou využívá mimo jiné i Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje v hradecké ulici Na Okrouhlíku. Budova je v majetku kraje a sídlí zde ještě pobočka jedné z bank. Okolí objektu bylo zajištěno, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů.

Silný vítr poničil budovu, v níž sídlí pedagogicko-psychologická poradna

„S ohledem na bezprostřední ohrožení lidských životů, zdraví a majetku možným pádem dalších částí poškozeného zateplovacího systému jsme ohrožené prostory provizorně oplotili. Zábor veřejného prostranství jsme ohlásili městu Hradec Králové a uhradili předepsaný poplatek,“ popsal nezbytné první kroky radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.

Odbor investic krajského úřadu již zajistil provedení nezbytných stavebních a demoličních prací. Základní sanace dvou poničených stěn vyjde na zhruba půl milionu korun. Celková škoda bude pravděpodobně podstatně vyšší.

„V současnosti zajišťujeme samotný objekt. Je nutné sejmout poškozený zateplovací systém ze štítových stěn budovy a současně diagnostikovat zateplovací systém na zbylých dvou stěnách. Podle výsledků diagnostiky a na základě doporučení soudního znalce bude stanoven další postup. Letos ale nejspíše pouze sejmeme dvě poškozené stěny a zajistíme rohy, aby nedošlo k poškození zbývajícího zateplení,“ doplnil radní Václav Řehoř.

Škody způsobené větrem, ať už na krajské budově nebo na majetku třetích osob, budou uplatněny prostřednictvím pojištění kraje.