Královéhradecký kraj

INFORMACE O ZMĚNÁCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OD 11.06.2017

Poslední aktualizace: 9. 6. 2017

Od 11.06.2017 proběhne změna v jízdních řádech ve veřejné dopravě v Královéhradeckém kraji. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn:

RYCHNOVSKO

Na Rychnovsku dochází jen kdílčím změnám v autobusové dopravě:

Linka IREDO 205 - V okolí Zdobnice dochází ke změně trasy ranního spoje 660509/1, který jede nejkratší trasou do Liberka,Bělé a odtud nově pokračuje přes Nebeskou Rybnou,rozcestí na Souvlastní a odtud přes zastávku Zdobnice,, u Kovárny na Liberk,Hlásku, odkud pokračuje jako spoj 2 do Rychnova nad Kněžnou. Nově tak bude zajištěno spojení i pro cestující ze zastávek Rokytnice v Orlických horách,Nebeská Rybná,rozc., Zdobnice,Souvlastní a Zdobnice,u Kovárny do Rychnova nad Kněžnou.

LinkaIREDO 201 - Ranní spoj se současným odjezdem z Rokytnice v Orlických horách do Rychnova nad Kněžnou v 4:15, se posouvá na odjezd z Rokytnice v Orlických horách na 4:08 z důvodu zachování přestupu na vlak v Rychnově nad Kněžnou. Vlak je o 5 minut uspíšen zdůvodu křižování a včasného zajištění dojezdu pro zaměstnance závodu Škoda Auto Kvasiny v protisměrném vlaku.

Linka IREDO 349 - Na základě požadavku závodu Škoda Auto Kvasiny jsou uspíšeny odjezdy této linky Červený Kostelec – Kvasiny,Škoda Auto v celé své trase. Všechny spoje jedoucí v relaci Červený Kostelec – Škoda Auto Kvasiny jsou oproti současnému stavu uspíšeny na odjezdu ze všech zastávek ve směru do Kvasin o 5 minut. Důvodem je požadavek na příjezd dle jízdního řádu ve 30. minutu na zastávku Kvasiny Škoda Auto.

V železniční dopravě dochází k úpravám časových poloh tratí 020 a 021 z důvodu zajištění včasné dopravy pro zaměstnance pracující vzóně Kvasiny:

Vlak jedoucí na odpolední směnu nově pojede z Hradce Králové již ve 12:23, v úseku Hradec Králové až Rychnov nad Kněžnou je vlak Os20209 uspíšen cca o 15 minut, z Rychnova nad Kněžnou pojede do Solnice nově na základě požadavku zaměstnanců závodu Škoda Kvasiny Auto již ve 13:19, tedy o 6 minut dříve, než dnes.

Vlakový spoj Os20201 jedoucí na ranní směnu, vyrazí z Hradce Králové stejně jako dnes ve 4:31, nově však pojede dříve zTýniště nad Orlicí a dorazí do Solnice v5:30. Ztohoto důvodu dochází kposunutí protisměrného vlaku Os20200 z Rychnova nad Kněžnou, který nově z Rychnova nad Kněžnou pojede ve 4:50.

JAROMĚŘSKO

Linka IREDO 112 - Spoje, které nyní jedou ze zastávky Jaroměř,,aut.st. v 8:10 a 20:10, budou uspíšeny o 5 minut, aby se prodloužila přestupní vazba na vlak.

KRÁLOVÉHRADECKO

Linka IREDO 108 - Jsou zavedeny spoje pro zajištění dopravy diváků rekonstrukce bitvy na Chlumu. Jedná se o 9 párů speciálních spojů, které pojedou vsobotu 01.07.2017. Kromě těchto spojů je možné využít i další víkendové spoje na této lince. V časech, kdy lze předpokládat největší poptávku cestujících, bude v případě potřeby zajištěno další operativní posílení dopravy.

KRKONOŠE

Linka IREDO 193 - Díky vstřícnosti KRNAPu a Města Špindlerova Mlýna nově vyveze každou sobotu do 30.09.2017 turistický spoj 690100/202 v 8:50 z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové n. L. a Hostinné cestující až na Špindlerovu Boudu, která leží na hřebenu Krkonoš ve výšce 1200 m n. m.

Linka IREDO 450 - Od 11.06.2017 také ve spolupráci s Městem Špindlerův Mlýn zavádí Královéhradecký kraj nové celotýdenní spoje na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí. Reagujeme tak na požadavek zaměstnavatele NORMA k.s. v regionu na zajištění dopravy zaměstnanců. Nové spoje (jedou každý den včetně víkendů) vyjedou ve 20:20 z Vrchlabí, aut. nádr. do Špindlerova Mlýna a zpět ve 20:45 ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí. Na trase mezi Vrchlabí a Špindlerovým Mlýnem dochází zdůvodu změn na dálkových linkách z Prahy do Špindlerova Mlýna k posunu některých spojů linky 690404.

Linka IREDO410 - Další významné zlepšení dopravní nabídky dojde v Malé Úpě na Pomezních boudách. Po dohodě sobcí Malá Úpa bude zavedeno nové spojení v pracovní dny během července a srpna v 9:33 z Pomezních Bud do Pece pod Sněžkou pro ubytované turisty pro lepší dostupnost lanovky na Sněžku. V 10:03 autobus pojede z Pece pod Sněžkou zpět na Pomezní Boudy.

Linka IREDO 403 - O víkendech do 01.10.2017 budou nově v provozu víkendové spoje v 16:25 z Pece pod Sněžkou na Pomezní Boudy a zpět v 17:05. Nově tak vznikne další víkendový přímý spoj z Vrchlabí (odj.15:22) přes Janské Lázně, Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy a zpět odjíždějící z Pomezních Bud v 17:05, který přijede v 18:36 do Vrchlabí.

TRUTNOVSKO

Linka IREDO 460 - Na společném jednání s obcemi a společností AVON AUTOMOTIVE jsme domluvili výhodnější polohy spojů pro dojíždějící zaměstnance z Hostinného do AVONu.

Linka IREDO 407 - Z důvodu zrušení dálkových spojů mezi Trutnovem a Prahou došlo od 01.06.2017 k zajištění nového spoje v 7:15 z Trutnova do Dvora Králové n. L. zajišťující dopravu studentů do škol ve Dvoře Králové n.L. Díky tomu vznikne i nový párový spoj v 11:02 ze Dvora Králové n. L. do Trutnova, který zaplní mezeru mezi dopoledními spoji. Tento spoj má i vhodné přípoje od linek z Hradce Králové, Třebihoště a Borovnice.

BROUMOVSKO

Na základě úspěšného jednání a přístupu dopravce České Dráhy dojde kzavedení nových vlaků mezi Broumovem a Meziměstím, které poslouží jako přípoje k R Dobrošov. R Dobrošov jezdí mezi Meziměstí a Prahou. Nové vlaky vyjedou ve 4:08 z Broumova do Meziměstí (pracovní dny a soboty) a ve 20:42 z Meziměstí do Broumova (pracovní dny a neděle).

Kompletní přehled změn v autobusových jízdních řádech je uvedený v příloze.

Aktuality z oblasti veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji vč. výluk a uzavírek můžete sledovat i pomocí facebookových stránek www.facebook.com/verejnadopravavkhk

Autor: Jana Šafářová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
seznam změn od 11.06.2017 pdf 236 kB 9.6.2017