Cvičení „ZDROJE 2016“

9. 11. 2016

V souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu č. 51 ze dne 6. 10. 2015 se ve dnech 8. - 9. 11. 2016 uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení „ZDROJE 2016“.

„Vláda České republiky

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 09:00 hodin dne 8. listopadu 2016 do 24:00 hodin dne 30. listopadu 2016“


V souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu č. 51 ze dne 6. 10. 2015 se ve dnech 8. - 9. 11. 2016 uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení „ZDROJE 2016“.

Jednalo se o vícestupňové cvičení Správy státních hmotných rezerv, zástupců resortů v odborné pracovní skupině Ústředního krizového štábu a orgánů krizového řízení Ústeckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje a vybraných obcí s rozšířenou působností. V našem kraji se cvičení týkalo Hradce Králové a Náchoda.

Téma a zaměření cvičení - „Rozsáhlé povodně na části území obou zmíněných obcí s rozšířenou působností, kde již několik dní pracují povodňové komise“ - bylo dáno Správou státních hmotných rezerv. Po celou dobu cvičení byl přítomen pracovník Správy státních hmotných rezerv v roli rozhodčího, který zároveň rozehrával různé krizové situace.

Poté, co Vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV, svolal okamžitě hejtman Královéhradeckého kraje Krizový štáb kraje a bezodkladně byla zahájena činnost všech pracovních skupin. Mnoho členů krizového štábu má ještě v živé paměti situaci z roku 2013, kdy se však nejednalo o povodňové cvičení, ale o tvrdou realitu… Souběžně probíhala stejná činnost v rámci ORP Hradec Králové i Náchod.

V rámci cvičení byla ověřena schopnost krizových orgánů reagovat na krizové podněty a řešit je, schopnost pracovníků krizových štábů správně analyzovat situaci a na základě toho vyžadovat věcné zdroje cestou Ústředního krizového štábu apod.

Od cvičících obcí s rozšířenou působností bylo zasláno krizovému štábu kraje k řešení téměř třicet různých požadavků, jako například zajištění elektrocentrál, čerpadel, vysoušečů, dezinfekčních prostředků, ale také různých služeb a zajištění náhradních kapacit pro ubytování evakuovaných obyvatel až po vyžádání mostů, které byly povodní strženy. Dvanáct požadavků, které nebylo možno vyřešit v rámci kraje, bylo nutné zaslat na Ústřední krizový štáb.

Všem, kteří se cvičení zúčastnili, patří poděkování za příkladný přístup k řešení krizových situací.

JUDr. Jaroslav Jonák
vedoucí oddělení krizového řízení
tajemník BRK a KŠ kraje

Fotogalerie