Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaOrganizační schéma

Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 4. 6. 2018

VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN

- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

ředitel úřadu

 • oddělení interního auditu a finanční kontroly - VAFK
  odbor kancelář hejtmana - KH [ kontakty ]
 
 • oddělení sekretariátu hejtmana - SE
  • úsek asistentů/asistentek - OA
 • - TI
 • oddělení krizového řízení - KRI
  odbor kancelář ředitele - KR [ kontakty ]
 
  odbor organizační a právní - OP [ kontakty ]
 
  oddělení legislativní a právní - LP
 • oddělení organizační - OR
 • oddělení stížností a dozoru obcí - SDO
 • oddělení majetkové - MJ
  odbor správní a krajský živnostenský úřad - SKZ [ kontakty ]
 
  odbor ekonomický - EK [ kontakty ]
 
 • - RF
 • oddělení účetní evidence - UE
 • oddělení výkaznictví a financování obcí - VFO
 • oddělení metodiky a kontroly - MEK
  • úsek kontroly obcí a analýz - KOA
 • analytické oddělení - ANO
  [ kontakty ]
 
  odbor územního plánování a stavebního řádu - UP [ kontakty ]
 
  odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - RG
 
  [ kontakty ]
 
 • oddělení středního a speciálního vzdělávání - SSV
 • oddělení primárního a zájmového vzdělávání - PZV
 • oddělení rozpočtu škol a školských zařízení - RSSZ
 • oddělení účetní evidence škol a školských zařízení - UESZ
 • oddělení projektů ve vzdělávání - PRV
  [ kontakty ]
 
 • oddělení analýz, koncepcí a financování - AKF
 • oddělení sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí - SSPOD
  [ kontakty ]
 
 • oddělení zdravotnictví - OZD
 • oddělení zdravotní péče a ekonomiky - ZPE
  [ kontakty ]
 
 • oddělení dopravy - DO
 • oddělení silničního hospodářství - SH
 • oddělení dopravní obslužnosti - DOB
  odbor investic - INV [ kontakty ]
 
 • oddělení veřejných zakázek - ZAK
 • oddělení přípravy a realizace staveb - PRST
 • oddělení ekonomické - EKO
  odbor kultury a památkové péče - KP [ kontakty ]
 
 • oddělení kultury - KU
 • oddělení památkové péče- PP

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Organizační řád od 1.2.2018 Organizační řád krajského úřadu stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy jeho odborů, oddělení a útvaru interního auditu, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu. (od 1. 2. 2018) pdf 341 kB 8.1.2018
Příloha A Org. řádu - od 1.2.2018 Náplň činností odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejich oddělení od 1.2.2018 pdf 952 kB 8.1.2018
Příloha B org. řádu - k 1.11.2017 Přehled právnických osob a organizačních složek založených nebo zřízených krajem - k 1.11.2017 pdf 245 kB 31.10.2017
Organizační struktura - od 1.3.2018 xls 42 kB 1.3.2018
Jmenovité uspořádání k 1.6.2018 Jmenovité uspořádání organizační struktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k 1.6.2018 pdf 256 kB 4.6.2018
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy pdf 106 kB 31.7.2012
Organizační řád - od 1.7.2018 Organizační řád krajského úřadu stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy jeho odborů, oddělení a útvaru interního auditu, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu. (od 1.7.2018) pdf 342 kB 18.4.2018
Příloha A Org. řádu - od 1.7.2018 Náplň činností odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejich oddělení od 1.7.2018 pdf 952 kB 18.4.2018
Organizační struktura - od 1.7.2018 xls 42 kB 19.4.2018