Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.09.2017

26. 9. 2017 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 12.09.2017
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-90/OP/2017

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.09.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 1 / listů: el. dokument (1 list)
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 12.09.2017

Vážený pane doktore,

dne 12.09.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace:

  • „1. Prosím o sdělení ceny služebních mobilních tarifů, které jsou poskytovány vašim zaměstnancům.
  • 2. Prosím o sdělení obsahu tarifového balíčku (tj. množství dat, počet volných minut a SMS).“

Povinný subjekt zaevidoval Vaší žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-90/OP/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O poskytnutí Vámi požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor kancelář ředitele krajského úřadu, který sdělil požadované údaje o poskytování mobilních hlasových a datových služeb dle Rámcové smlouvy platné od 01.02.2017: většina zaměstnanců užívá měsíční tarif 1 – žádné volné minuty/SMS/MMS. U zaměstnanců, kterým z pracovní náplně vyplývá časté volání je povolen měsíční tarif 2 – volání a SMS do všech sítí v ČR zdarma (neomezený limit). Zaměstnanci využívají ke své práci i mobilní data, FUP 20 GB/měsíc. Ceník za jednotlivé tarify tvoří přílohu k tomuto sdělení.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru organizačního a právního
(dokument je elektronicky podepsán)

Soubory ke stažení