Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situaceObčan a stát

1.8 - Odvolací řízení proti rozhodnutím obcí s pověřeným obecním úřadem o obnovení pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku

Poslední aktualizace: 9. 2. 2011

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   1
   
 2. 02. Kód:   8
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Odvolací řízení proti rozhodnutím obcí s pověřeným obecním úřadem o obnovení pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Na základě podaného odvolání, které se podává k příslušnému obecnímu úřadu, který dané rozhodnutí vydal, je rozhodováno o zákonnosti vydaného rozhodnutí o obnovení pokojného stavu
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Účastníci správního řízení dle § 27 a násl. správního řádu o obnovení pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  V případě, že dané odvolání nevyřídí stanoveným postupem správní orgán, který napadané rozhodnutí vydal, je dané odvolání předloženo krajskému úřadu k rozhodnutí. Krajský úřad buď rozhodnutí potvrdí, nebo zruší a řízení zastaví, nebo zruší a vrátí k novému projednání nebo změní.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním odvolání proti rozhodnutí pověřeného obecního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na příslušném pověřeném obecním úřadě. Odvolací řízení je pak před krajským úřadem.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Příslušné pověřené obecní úřady nebo Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad - oddělení legislativní a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové tel. 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz .
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádné. V příapdě, že opbčan chce podat podání do protokolu je nezbytný občanský průkaz.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Nejsou.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  30 dní , ve složitějších případech 60 dní.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Nejsou
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Procesní součinnost v rámci správního řízení
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Datové schránky, elektronický podpis.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Přezkumné řízení a obnova řízení, uplatňují se podáním žádosti nebo podnětu k nadřízenému orgánu - tedy k Ministerstvu vnitra
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Možnost exekučního řízení.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  V jaké lhůtě se podává návrh na zahájení řízení
   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Nejsou
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Oddělení legislativní a právní
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Petr Adámek, tel 495 817 199
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  3.2.2011
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  3.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  neurčito
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: