Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situaceSociální problematika a zdravotnictví

2.6 - Nesouhlas pacienta s ukončním dočasné pracovní neschopnosti.

Poslední aktualizace: 9. 2. 2011

 1. 01. Identifikační číslo návodu:  2
   
 2. 02. Kód:  6
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Nesouhlas pacienta s ukončením dočasné pracovní neschopnosti.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Postup pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a lékařského posudku upravuje ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Občan (pacient).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Návrh na přezkoumání ukončení pracovní neschopnosti se sdělením důvodu proč s ukončením dočasné pracovní neschopnosti nesouhlasí, předá pacient lékaři, který pracovní neschopnost ukončil a v případě lékařského posudku lékaři, který posudek vypracoval. Jde-li o nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovna se nachází na území Královéhradeckého kraje, doporučujeme zaslat kopii tohoto návrhu na vědomí odboru zdravotnictví krajského úřadu.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti:
  pacient, jenž nesouhlasí s ukončením pracovní neschopnosti, podá návrh na přezkoumání dočasné pracovní neschopnosti do 3 dnů od prokazatelného převzetí ukončené "neschopenky".

  Ve věci přezkoumání lékařského posudku:
  pacient, jenž se domnívá, že lékařský posudek je nesprávný, podá návrh na přezkoumání lékařského posudku do 15 dnů od prokazatelného převzetí.


   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Zdravotnické zařízení (lékař), které rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo lékařský posudek vydalo. Pokud lékař nevyhoví návrhu pacienta, postoupí ho jako odvolání Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, bude-li místo provozování nestátního zdravotnického zařízení na území Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  aby neuplynula lhůta pro šetření věci ve správním řízení (daná ustanovením § 77 zákona č. 20/1966 Sb.), je nezbytné řešit situaci nejprve s lékařem, který dočasnou pracovní neschopnost pacientovi ukončil (či lékařem, který lékařský posudek vydal), pokud lékař nevyhoví návrhu pacienta, postoupí ho lékař jako odvolání Krajskému úřadu, odboru zdravotnictví
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  žádné
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  žádné
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti:
  pokud lékař, který pracovní neschopnost ukončil nebo vedoucí zdravotnického zařízení, kde je tento lékař zaměstnán, návrhu na přezkoumání nevyhoví, postoupí návrh se svým vyjádřením k námitkám pacienta jako odvolání do 5 dnů krajskému úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo správnímu úřadu, který je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení.

  Ve věci přezkoumání lékařského posudku:
  pokud lékař, který lékařský posudek vypracoval nebo vedoucí zdravotnického zařízení, kde je tento lékař zaměstnán, návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů krajskému úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo správnímu úřadu, který je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení.


   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Ve věci přezkoumání lékařského posudku: nejsou
  Ve věci dočasné pracovní neschopnosti: zdravotnické zařízení (lékař)
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:

   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu nelze podat odvolání.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Přímým dotazem na oddělení zdravotnictví, podrobné informace jsou uvedené na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz v sekci Zdravotnictví › Informace z oblasti zdravotnictví
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Stížnost na poskytování zdravotní péče, podrobné informace jsou uvedené na webových stránkách kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz v sekci Zdravotnictví › Informace z oblasti zdravotnictví
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  oddělení zdravotnictví
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Bc. Jana Srdínková, tel.: 495 817 126 a pí Barbora Filková, DiS., tel.: 495 817 346
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  4.2.2011
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: