Žádost o finanční prostředky k zajištění reedukační péče pro žáky s vývojovými poruchami učení ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017

15. 11. 2016 Autor: Jan Dvořák

Formulář žádosti o finanční prostředky k zajištění reedukační péče pro žáky s vývojovými poruchami učení ve školách zřizovaných obcemi, kteří jsou mimo systém podpůrných opatření s finanční náročností (doporučení školského poradenského zařízení vydáno do 31. 8. 2016).

Žádosti se zasílají do 16. 12. 2016 poštou na adresu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a zároveň e-mailem na adresu jdvorak@kr-kralovehradecky.cz.

E-mailem prosím zasílejte vyplněný formulář jako obyčejný dokument, nikoliv jako naskenovaný obrázek nebo PDF.

Soubory ke stažení