Žádost o souhlas s využitím asistenta pedagoga ve školách zřizovaných obcemi

14. 9. 2016 Autor: Jan Dvořák

Formulář žádosti a informace k podávání žádostí pro školní rok 2016/2017. Pouze pro školy zřizované obcemi.

Žádosti pro školní rok 2017/2018 se prozatím nepodávají!

Pro školní rok 2016/2017 platí následující:

 • Žádosti o souhlas s využitím asistenta pedagoga podává právní subjekt Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
 • Podávání žádostí po 1. 9. 2016 vychází z § 16 odst. 11 školského zákona ve znění účinném po 1. 9. 2016 - bez souhlasu krajského úřadu nelze asistenta pedagoga využívat.
 • Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zveřejňuje formulář žádosti o souhlas s využitím asistenta pedagoga. 
 • Žadatel vyplňuje pouze jeden formulář žádosti a nepřikládá žádné přílohy, doporučení školských poradenských zařízení apod.
 • Vzhledem k tomu, že nově je součástí souhlasu i informace o celkové maximální výši úvazků, které může žadatel využívat, platí následující:
  • V první žádosti o souhlas podané po 1. 9. 2016 vyplní žadatel údaje o všech stávajících i nových asistentech.
  • V každé další žádosti z důvodu navýšení úvazků asistentů pedagoga uvede žadatel pouze nové asistenty pedagoga, respektive navýšení úvazků oproti předchozímu udělenému souhlasu.
 • Financování bude probíhat v průběhu přechodného období souběžně dvěma způsoby:
  • standardně dosavadními normativními příplatky – dle doporučení vydaných školskými poradenskými zařízeními do 31.8. 2016
  • nově přiznanými podpůrnými opatřeními – doporučení vydaná od 1.9.2016 v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.
 • V každém případě je nutné upozornit na nutnost řádného vykázání dětí a žáků ve školní matrice, respektive výkonových výkazech – bez těchto údajů nebudou finanční prostředky poskytnuty.

Vyplněný formulář žádosti zasílejte

 • poštou na adresu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 • a zároveň e-mailem na adresu jdvorak@kr-kralovehradecky.cz - zasílejte klasický excelovský soubor (.xlsx či .xls), nikoliv PDF nebo naskenovaný obrázek.

V případě, že žádost bude obsahovat všechny na formuláři uvedené údaje, bude Vaší škole v souladu s § 16 odst. 11 školského zákona udělen souhlas s využitím asistenta pedagoga s uvedením celkové výše úvazku.

Soubory ke stažení

 • Žádost o souhlas (xlsx, 15 kB, 27.1.2017)

  Formulář žádosti pro školní rok 2016/217.