Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

1. 9. 2017 Autor: Daniel Horáček

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na svých webových stránkách pro školní rok 2017/2018 rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“, č. j.: MSMT – 12596/2017-1 ze dne 27. 6. 2017 (viz příloha: Vyhlášení RP POV pro školní rok 2017_2018). Cílem tohoto rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání ve středních školách všech zřizovatelů v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovil vybrané obory vzdělání pro účely finanční podpory (viz příloha: Vybrané obory KÚ KHK školní rok 2017/2018).

Písemnou žádost o poskytnutí dotace školy zašlou do 4. 10. 2017 na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor školství

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Případné informace poskytne Naděžda Pozlerová, odborná referentka oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství KÚ (e-mail: npozlerova@kr-kralovehradecky.cz; telefon 495 817 248, 736 521 893).

Soubory ke stažení