Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPřijímací řízení na střední školy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2016

VYHLÁŠKA 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017.

Přílohou této zprávy je schválená vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zápisový lístek.

Autor: Martin Odl

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. pdf 325 kB 7.11.2016
Zápisový lístek. pdf 66 kB 7.11.2016