Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální práce

Sociální práce

Poslední aktualizace: 10. 7. 2017

Krajský úřad zajišťuje v rámci své činnosti odbornou a metodickou pomoc obcím při výkonu přenesené působnosti v oblasti realizace činností sociální práce dle ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. c) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí v oblasti sociální práce a rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 67 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální práce

Přijato Generální shromážděním Mezinárodní federace sociálních pracovníků v Montréalu, Kanada, červen 2000.

Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha.

Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Odborná sociální práce je zaměřena na zvládání obtíží a navození změny.

Hodnoty

Sociální práce vzešla z humanistických a demokratických idejí a její hodnoty jsou založeny na úctě v rovnost, hodnotu a důstojnost všech lidí.

Sociální práce se zaměřuje na naplnění lidských potřeb a rozvinutí lidských možností. Lidská práva a společenská spravedlnost slouží jako motivace a zdůvodnění činnosti sociální práce.

V solidaritě se znevýhodněnými se sociální práce snaží zmírňovat chudobu a osvobozovat zranitelné a ponížené lidi za účelem posílení jejich společenského zapojení.

Teorie

Profese sociální práce staví na teoriích lidského rozvoje a chování a teoriích sociálních systémů, aby byla schopna analyzovat komplexní situace a zprostředkovávat osobní, organizační, sociální nebo kulturní změny.

Praxe

Sociální práce se zaměřuje na společenské bariéry, nerovnosti a nespravedlnosti.

Reaguje na krize a akutní situace stejně jako na každodenní osobní a společenské problémy. Sociální práce využívá paletu dovedností, postupů a činností spojených jejím celkovým zaměřením na člověka a jeho prostředí.

Sociální pracovník pomáhá potřebným osobám např. v těchto životních situacích:

  • nepříznivá finanční a dluhová situace osob,
  • hrozba ztráty bydlení, pomoc osobám bez domova,
  • oblast sociálního zabezpečení a sociálních dávek, zejm. dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, dávky důchodového a nemocenského pojištění
  • koordinace poskytování sociálních služeb,
  • nezaměstnanost
  • péče o osobu závislou na péči jiné osoby,
  • problémy spojené s omezením svéprávnosti,
  • problematické vztahy v rodině atd.

Kontakty

Většinu běžných záležitostí osob vyřídí sociální pracovníci na úřadech obcí II. a III. typu.  V Královéhradeckém kraji se občané mohou obrátit na tyto úřady:

Městské úřady obcí s rozšířenou působností Města s pověřeným obecním úřadem Odkazy na sociální agendy městských úřadů
Hradec Králové   http://www.hradeckralove.org/urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi
  Smiřice http://www.mestosmirice.cz/default.php?id=504&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
  Třebechovice pod Orebem http://www.trebechovice.cz/odbor-spravni/os-2452/p1=5547
Nový Bydžov   http://www.novybydzov.cz/oddeleni-socialnich-veci/ms-955/p1=955
  Chlumec nad Cidlinou http://www.chlumecnc.cz/spravni-odbor/os-1018/p1=12322
  Nechanice http://www.nechanice.cz/mestsky-urad/odbor-administrativne-spravni/
Jičín   https://www.mujicin.cz/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/os-1806
  Sobotka http://www.sobotka.cz/ew/f703088b-cce2-43b3-8cd0-0921ead68855-cs
  Lázně Bělohrad http://www.lazne-belohrad.cz/urad/odbory-useky/odbor-socialnich-veci
  Kopidlno http://www.kopidlno.cz/socialni-oddeleni/ds-6765/p1=11305
Hořice   http://www.horice.org/odbor-zdravotni-a-socialni-pece/os-1013/p1=2766
Nová Paka   http://www.munovapaka.cz/kontakty/os-2002/p1=18240
Náchod   https://www.mestonachod.cz/urad/socialni-zdravotnictvi/
  Červený Kostelec https://www.cervenykostelec.cz/kontakty?f.LastName=To%C5%A1ovsk%C3%BD
  Česká Skalice http://www.ceskaskalice.cz/cs/mestsky-urad/socialne-spravni-odbor/cinnost-a-personalni-obsazeni/
  Police nad Metují http://www.meu-police.cz/radnice/mestsky-urad/odbory-meu/subjekt-socialni-odbor-soc-10.html
  Hronov http://www.mestohronov.cz/socialne-zdravotni-odbor/clanek/odbor-socialne-zdravotni
Broumov   https://www.mestonachod.cz/urad/socialni-zdravotnictvi/
  Teplice nad Metují http://www.teplicenadmetuji.cz/obcan/kontakty-meu/
Jaroměř   http://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/o-odboru/
Nové Město nad Metují   http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci/
Rychnov nad Kněžnou   http://www.rychnov-city.cz/kontakty/os-1031/p1=1876
  Rokytnice v Orlických horách http://www.rokytnicevoh.cz/urad-2/struktura-uradu-1/subjekt-socialni-oddeleni-11.html
  Vamberk http://vamberk.cz/socialni-prace-ve-meste/
Dobruška   http://www.mestodobruska.cz/kontakt/seznam-subjektu/subjekt-odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi-11.html
  Opočno http://www.opocno.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=109
Kostelec nad Orlicí   http://www.kostelecno.cz/odbor-socialnich-veci/os-1016/tzv=2&p1=5619
  Týniště nad Orlicí https://www.tyniste.cz/cs/mestsky-urad/struktura-uradu/spravni-odbor/
Trutnov   http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/socialni-prace-opatrovnictvi
  Žacléř http://www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=170
  Svoboda nad Úpou http://www.musvoboda.cz/kontakty
  Úpice http://www.upice.cz/socialni-odbor/os-1006/p1=2409
Dvůr Králové nad Labem   http://www.mudk.cz/cs/radnice/odbory-uradu/odbor-skolstvi-kultury-a-socialnich-veci-sks.html
Vrchlabí   http://www.muvrchlabi.cz/odbor-socialni-a-zdravotni/ds-1049/p1=1648
  Hostinné http://hostinne.info/socialni-oddeleni/d-7129/p1=13280

Kontakty na pracovníky agendy sociální práce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Další důležité odkazy:

Pro veřejnost:

Pro sociální pracovníky: