Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociálně-právní ochrana dětíStandardy kvality SPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD KÚ KHK

Poslední aktualizace: 24. 11. 2017

Standardy kvality sociálně-právní ochrany se staly dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, závazným kritériem kvality pro poskytovatele sociálně-právní ochrany dětí. Úkolem naší organizace je naplňovat tyto zákonem definované požadavky. V tomto směru se jedná o komplexní pojetí fungování poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Standardy kvality se zaměřují na popis činností, které poskytovatel (oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) provádí ve vztahu ke klientům. V praxi to znamená, že poskytovatel formuluje různé pracovní postupy, různá nařízení, atd., které popisují systém práce ve vztahu k cílové skupině. U prováděných činností přitom zohledňuje zavedenou praxi a zákonné požadavky.

Na zavádění Standardů kvality sociálně-právní ochrany do praxe se podílejí všichni zaměstnanci oddělení sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze zvyšovat neustále.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Základní principy při výkonu SPOD docx 14 kB 12.10.2015
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro ZDVOP pdf 3657 kB 12.10.2015
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro pověřené osoby pdf 3207 kB 12.10.2015
Organizace spolupracující s OSPOD KÚ KHK k 11. 7. 2018 docx 601 kB 11.7.2018
Vybraní poskytovatelé sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje docx 107 kB 24.3.2016
Obecné informace o SPOD doc 71 kB 12.10.2015
Informace OSPOD KÚ KHK doc 41 kB 27.11.2017
Informace pro děti - OSPOD KÚ KHK docx 20 kB 2.5.2017
Kontakty na OSPOD ORP k 19. 7. 2018 xlsx 26 kB 19.7.2018
Etický kodex docx 24 kB 12.10.2015
Dávky pěstounské péče doc 55 kB 12.10.2015
Poskytovatelé sociálních služeb pro klienty se specifickými potřebami docx 22 kB 6.4.2016
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD KÚ KHK docx 117 kB 11.7.2018
Zastupitelnost pracovníků OSPOD KÚ KHK k 1.7. 2018 docx 13 kB 11.7.2018
Přijímání a vyřizování stížností doc 38 kB 11.4.2017
Organizační struktura OSV doc 30 kB 11.7.2018
Povinně zveřejňované informace doc 45 kB 11.7.2018
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností KÚ KHK pdf 642 kB 6.2.2017
Manuál pro tvorbu standardů kvality SPOD pro obce II. typu Aktualizace ke dni 5.9.2018 pdf 659 kB 5.9.2018