Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Domov důchodců Malá Čermná

Poslední aktualizace: 27. 4. 2016

Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu klientům - seniorům od 55 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Domov důchodců Malá Čermná celoročně v nepřetržitém 24 hodinovém provozu zajišťuje poskytování sociální služby širokému spektru klientů, tj. poskytnutí ubytování v 1 až 2 lůžkových pokojích vybavených umyvadly (toalety a koupelny jsou většinou společné na jednotlivých poschodích), poskytnutí stravy včetně diabetické, úklid, praní prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V domově je jednou týdně ordinace praktického lékaře. Klienti mají možnost využívat volně přístupný internet, další volnočasové a zájmové aktivity dle svého zájmu a přání, arteterapii, ergoterapii apod. Zprostředkováváme kadeřnici-holičku a pedikérku.

Službu zajišťuje celkem 30 pracovníků, z toho 17 pracovníků službu zajišťuje v přímém kontaktu s klientem, tj. pracovníků vykonávající v sociálních službách odbornou činnost - sestry, fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci. Služba je zajišťována zaměstnanci ve stálém pracovním poměru.

Domov důchodců sídlí v Malé Čermné, vesnici, resp. osadě spadající pod město Hronov na Náchodsku v těsné blízkosti česko-polských hranic a sousedí s lázněmi Kudowa Zdrój. Dva dominantní objekty v obci, původně hotely Bohemie a U dobré nálady, byly adaptovány na domovy důchodců. Slavnostní otevření našeho domova se uskutečnilo 5. 10. 1972 s kapacitou 57 lůžek. Dnes je kapacita 53 lůžek. Do života Malé Čermné se pozitivně promítl Schengenský prostor, tedy dostupnost blízkých lázní, lázeňského parku, obchodů a tržnic. Krásný park s altánem zdědil po hotelu i domov. Domov je vybaven standardně ke svému účelu - výtah, jídelna, kuchyň, kulturní místnost, knihovna, prádelna, služebna sester, rehabilitační místnost. Dostupnost do českých úřadů, obchodů a za službami je ve vzdálenosti 4, resp. 8 km od zařízení (Žďárky, Velké Poříčí, Hronov, Náchod).

Sociální služby poskytuje naše organizace kontinuálně od vzniku původního ústavu v roce 1972.

Na internetové adrese www.dd-bohemia.wz.cz lze najít důležité a potřebné informace.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Malá Čermná
adresa: Malá Čermná 42, 549 31 Hronov

telefon: 491 482 580
e-mail: dd.mala.cermna@tiscali.cz
webové stránky: www.dd-bohemia.wz.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238408337625_5&706f=e8e3bf28fa80a964

 

Autor: Ondřej Pumr