Domov Na Stříbrném vrchu

2. 5. 2016 Autor: Eva Fremuthová

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU poskytuje 4 sociální služby. Sociální služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

Domov se zvláštním režimem (§50) – služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku; které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidenčním sociálním zařízení, jsou ohroženy sociálním vyloučením a nejsou schopni tuto situaci řešit jinak.

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§48) – služba je určena dospělým ženám s mentálním postižením ve věku od 26 let, které mají středně těžký, těžký a úplný stupeň závislosti.  Tyto ženy se ocitly vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Nepříznivou situaci nemohou řešit prostřednictvím terénní nebo ambulantní služby.

Chráněné bydlení (§51) –  služba zahájila provoz 1. 2. 2016 a je poskytována ve 2 bytech v běžné bytové zástavbě v Rokytnici v Orlických horách a bude se v souladu s Transformačním plánem organizace dále rozvíjet. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 21 let, zejména osoby s diagnózou schizofrenie, chronická psychóza, organická porucha osobnosti a chování v důsledku poškození mozku, duševní onemocnění způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami. Posláním této služby je poskytování přiměřené podpory osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují individuální péči a podporu v běžných denních činnostech, na základě individuálně určených potřeb.

Sociální rehabilitace (§70) zahájila provoz od 1.3.2016. Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 21 let. Současně jsou tyto osoby ohroženy sociálním vyloučením, situaci nejsou schopni samostatně, ani za pomoci svých blízkých a rodiny řešit a tuto situaci nelze ani řešit jinými službami. Tato služba je poskytována na těchto adresách: Stříbrných Vrch 199, Dolní Sídliště 259 a v objektu kasáren na pozemku parc. č. st. 595.  Okamžitá kapacita je stanovena na 13 klientů (v danou chvíli). Cílem služby je podpora osob s duševním onemocněním v těch oblastech, které on sám pokládá za problematické a brání mu v samostatném a nezávislém životě ve společnosti. Podpora je poskytována na základě individuálně určených potřeb a možností těchto osob, důraz je kladen na rozvoj sociálních dovedností, pracovních dovedností včetně pravidelných pracovních návyků s cílem podpořit budoucí možné uplatnění klienta na trhu práce, komunikačních a samoobslužných dovedností, které přibližují osoby k zapojení do běžného způsobu života. Provozní doba PO – ČT 8.00 – 15.00 h. a PÁ  8.00 – 12.00 h.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.

Sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 701 886 53

Tel: 494 595 117
Fax: 494 595 900
Webové stránky. www.uspro.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/rozsirene_hledani_sluzby.do?si=&spo=&spd=&zn=DOMOV+NA+ST%C5%98%C3%8DBRN%C3%89M+VRCHU&srp=pdaz&zak=&zaok=&zao=&zau=&pn=&pic=&SUBSESSION_ID=1462169740782_4&sbmt=Vyhledat