Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadZdravotnictvíLikvidace léčiv

Likvidace léčiv

Poslední aktualizace: 22. 4. 2010

Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním těchto nepoužitelných léčiv oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas s nakládáním nebezpečných odpadů a s jejich zneškodněním, hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Přehled povolených zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracovává soupis nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za správní území kraje, k soupisu dokládá příslušné prvotní doklady a ve čtvrtletních termínech žádá Ministerstvo financí ČR o uvolnění účelové dotace ze státního rozpočtu v souladu s Metodickým postup MFČR čj. 12/68 533/2009 – 124.

Z tohoto důvodu bude úhrada provedena provozovatelům lékáren až po obdržení dotace ze státního rozpočtu za uplynulé čtvrtletí.

Pro zjednodušení a sjednocení formy žádosti jsme pro Vás připravili čtvrtletní formulář Žádost o úhradu nákladů na odstraňování nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami (formulář v příloze).

Pro upřesnění uvádíme, že každý provozovatel v rámci jednoho čtvrtletí vyplňuje pouze jednu „Žádost …“ (formulář), ve kterém odděleně uvede náklady za všechny svoje jednotlivé provozovny (lékárny) na území kraje a doloží je jednotlivými příslušnými prvotními doklady.

Termíny zasílání žádostí – vyúčtování pro zařazení do žádosti o dotaci na MF ČR

1. čtvrtletí do 3. dubna
2. čtvrtletí do 3. července
3. čtvrtletí do 3. října
4. čtvrtletí do 3. listopadu
zbývající část 4. čtvrtletí do 15. ledna následujícího roku

Upozornění pro plátce DPH:

„Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí z poskytnuté dotace tuto daň hradit, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

Kontaktní osoba:

Milena Čančarová, tel.: 495 817 137

e-mail:mcancarova@kr-kralovehradecky.cz

odbor zdravotnictví - oddělení zdravotní péče a ekonomiky

Autor: Jaroslava Levitnerová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Metodický postup MF ČR č. j. MF-28980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pdf 184 kB 15.11.2017
Formulář Žádost o úhradu nákladů na odstraňování nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami doc 49 kB 22.4.2010
Stanovisko MF ČR - léčiva pdf 294 kB 22.2.2013
Odpověď odboru zdravotnictví MF ČR - léčiva pdf 86 kB 22.2.2013
Dopis MF ČR pdf 53 kB 22.2.2013