Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřadInformace pro podnikatele podle zákona o zemědělství

Informace z ŽÚ pro podnikatele podle zák. o zemědělství

Poslední aktualizace: 13. 4. 2004

Dnem účinnosti smlouvy o přistoupení ČR k EU (1.5.2004) nabyl účinnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství. Tato novela podmiňuje podnikání v zemědělství zápisem do evidence zemědělského podnikatele na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Královéhradeckém kraji jsou pověřeni touto agendou obecní živnostenské úřady.


 

 Podnikání v zemědělství

Dnem účinnosti smlouvy o přistoupení ČR k EU (1.5.2004) nabyl účinnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství. Tato novela podmiňuje podnikání v zemědělství zápisem do evidence zemědělského podnikatele na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Královéhradeckém kraji jsou pověřeny touto agendou obecní živnostenské úřady.

Podmínkou vydání osvědčení o zápisu do evidence je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území EU (od 30.6.2007 se již nepožaduje prokázání odborné způsobilosti) a znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU). Tyto podmínky musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a odpovědný zástupce právnické osoby.

Fyzické osoby (SHR), provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb. ve znění zákona č. 219/1991 Sb. se považují za zemědělského podnikatele, pokud se ve lhůtě do 1 roku (do 1.5.2005) zaevidovaly na příslušném úřadě.

Právnické osoby, provozující zemědělskou výrobu na základě zápisu do obchodního rejstříku, byly povinny provést zápis do evidence zemědělských podnikatelů ihned (1.5.2004).

Autor: Bc. Zadrobílek