Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Upozornění pro podnikatele nakládající s municí

Poslední aktualizace: 25. 7. 2017

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Dne 1. 8. 2017 nabývá účinnost zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“). Tímto právním předpisem dochází k vyčlenění pojmu munice z pojmu střelivo. Co je munice definuje § 70a odst. 1 + příloha č. 2 zákona o zbraních. Část třetí zákona obsahuje změnu živnostenského zákona, kdy dochází k rozšíření předmětu podnikání koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ o činnosti týkající se munice. Nově bude předmět podnikání této živnosti znít „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“, živnosti koncesované „Vývoj, výroba, opravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, schovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ se novela nedotkne. Specifika jednotlivých činností jsou zohledněna v požadavcích na odbornou způsobilost. Podmínkou provozování živnosti bude spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu, resp. jeho členů, stanovisko k vydání koncese v části týkající se výbušnin bude stejně jako dosud vydávat Český báňský úřad, naopak činnosti týkající se munice budou moci být vykonávány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci. Muniční licenci vydává příslušný útvar Policie ČR až po vydání živnostenského oprávnění (viz § 70i-m zákona o zbraních).

Podle přechodných ustanovení mají podnikatelé, kteří v oboru nakládání s municí mají oprávnění podnikat podle současné právní úpravy, k podání žádosti o koncesi, resp. k žádosti o změnu rozsahu koncese, lhůtu 6 měsíců od účinnosti zákona (lhůta tedy uplyne 1. 2. 2018), a to pouze v tom rozsahu, ke kterému mají oprávnění podle současné právní úpravy. Novela se také dotýká odborné způsobilosti u koncesované živnosti „Provádění pyrotechnického průzkumu“. Od účinnosti zákona se odborná způsobilost bude prokazovat buď oprávněním pyrotechnika vydaným obvodním báňským úřadem, nebo osvědčením o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Co se považuje za pyrotechnický průzkum, nově definuje §70s zákona o zbraních.

Autor: Miloš Zadrobílek