Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (program Interreg V-A ČR - Polsko)

20. 2. 2017 Autor: Roman Klíma

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro příjemce dotace u mikroprojektů doposud podpořených z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskuteční dne 7. 3. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do cca 13:00 hodin.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu fmp@euro-glacensis.cz nejpozději do 2. 3. 2017.

Pozvánka, přihláška a podrobnější informace - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.