Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaTelefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka : gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

xlsx Telefonní seznam KÚ KHK k 2.8.2018 (xlsx, 47 kB, 2.8.2018 9:04)

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schuzky

Sídlo, další kontaktní informace

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

SV - odbor sociálních věcí

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Vitvar Jiří Ing., Mgr. zástup vedoucí odboru sociálních věcí 4c-N1.454 495 817 320
Altmann Jiří Mgr.   právník odboru 4c-N1.453 495 817 328
Guman Ivan Ing.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 246
Konečná Štěpánka   ekonomika dotací 4c-N1.453 495 817 573
oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
Smudková Martina Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.450 495 817 345
Aimová Jana Ing.   sociální práce v přenesené působnosti, sociální služby - registrace,metodika 4c-N1.442 495 817 348
Bidlová Hedvika Mgr.   sociální služby - registrace, metodika 4c-N1.442 495 817 561
Hanušová Michaela Mgr.   4c-N1.450 495 817 579
Honzíková Monika Mgr.   krajská protidrogová koordinátorka, manažerka prevence kriminality 4c-N1.449 495 817 433
Machová Zuzana Mgr.   metodička sociální práce 4c-N1.450 495 817 571
Zapletalová Zuzana Mgr.   sociální služby, sociální práce - metodika, rozvo 4c-N1.450   
Zvolánková Jana Debora Mgr.   sociální služby - registrace, metodika, přestupky 4c-N1.442 495 817 654
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mackerle Václav Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.439 495 817 344
Hurníková Radka Mgr.   poskytování psychologického poradenství a psychoterapie, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 10-P1.1013 495 817 436
Malá Hana Mgr.   Sociálně-právní ochrana dětí Rodinná politika Náhradní rodinná péče Ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 560
Matoušová Ivana Ing.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 569
Nixová Kateřina Mgr.   sociálně právní ochrana, rodinná politika, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 563
Vrbicová Lada Mgr.   Sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.440 495 817 578
Škorpíková Andrea Bc.   sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika, náhradní rodinná péče, ochrana před domácím násilím 4c-N1.441 495 817 551
Šuplerová Radka Mgr.   sociálně právní ochrana, náhradní rod. péče, rodinná politika 4c-N1.440 495 817 347
plánování a financování sociálních služeb
Zeman Jiří Mgr. zástup vedoucí oddělení 4c-N1.448 4c 495 817 431
Ferdinandová Žaneta Mgr.   odborná garantka projektu 4c-N1.452 495 817 342
Gápová Věra Mgr. DiS.   sociální slu by - metodika,konzultace,poradenství 4c-N1.443 495 817 329
Jarošová Iveta Ing.   výkaznictví, ukazatelé PO, kontrola, zveřejňování smluv 4c-N1.451 495 817 572
Kazdová Iveta Bc.   5-N2.32 495 817 830
Kolářová Kateřina Ing.   financování sociálních služeb 9-N1.909 725 999 517
Novotná Lenka Mgr.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 321
Ouřetská Jana Mgr. et Mgr. Dis.   financování sociálních služeb 4c-N1.449 495 817 325
Plšková Lenka Ing.   odborná pracovnice projektu 4c-N1.452 495 817 331
Stránská Jitka Ing.   rozpočet kapitoly 28 s vazbou na příspěvkové organizace, kontrolní činnost 4c-N1.451 495 817 415
Žehan Michal Mgr.   financování sociálních služeb 9-N1.909 495 817 444