Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaTelefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka : gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

xlsx Telefonní seznam KÚ KHK k 15.1.2018 (xlsx, 46 kB, 19.1.2018 14:23)

Červený / zelený / žlutý puntík (//) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost / nepřítomnost na pracovišti / práci z domova. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracovišti jsou aktualizovány každých 5 minut.

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schuzky

Sídlo, další kontaktní informace

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

ZD - odbor zdravotnictví

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509
Čančarová Milena   asistentka odboru, úhrady stomatologické pohotovosti 5-N2.27 495 817 137
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Hynková Jana Mgr.   4b-N2.415 495 817 531
Jakubec Jan Mgr.   stížnosti, oznámení a podněty občanů v oblasti zdravotnictví, přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN 4a-N2.412 495 817 464
Kapuciánová Alla Bc.   udělování oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů 4a-N2.412 495 817 526
Kukalová Barbora DiS.   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrola obcí, pokračování po zemřelém poskytovateli 4c-N1.445 495 817 522
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, kontroly obcí 4c-N1.444 495 817 523
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Wsól Lukáš   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, přerušení poskytování zdravotních služeb 4c-N1.445 495 817 518
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Hlinková Jana Ing. zástup vedoucí oddělení 5-N2.23 495 817 446
Filková Barbora DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.33 495 817 529
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.33 495 817 562