Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKontakty, organizační strukturaOrganizační strukturaTelefonní seznam

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka : gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení:

xlsx Telefonní seznam KÚ KHK k 15.1.2018 (xlsx, 46 kB, 19.1.2018 14:23)

Červený / zelený / žlutý puntík (//) před jménem zaměstnance označuje jeho přítomnost / nepřítomnost na pracovišti / práci z domova. Přítomnost není uváděna u zastupitelů a zaměstnanců Správy nemovitostí. Údaje o přítomnosti na pracovišti jsou aktualizovány každých 5 minut.

Kliknutím na číslo kanceláře se zobrazí plán budovy s vyznačením umístění kanceláře. Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schuzky

Sídlo, další kontaktní informace

Vyhledávání

Podle jména nebo telefonu: Podle odboru:

Telefonní seznam

KH - odbor kancelář hejtmana

*)   //   přítomen / nepřítomen na pracovišti / práce z domova
**)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
***)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

* příjmení, jméno, titul** zástup cinnost č. dveří*** telefon
Náhlovský Petr Bc. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
Klikarová Hana Mgr.   právnička 1a-N5.103 495 817 208
Maroušková Markéta Mgr.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
Nyklíčková Tereza   tajemnice hejtmana kraje 1a-N5.104 495 817 503
Teplá Petra Ing.   ekonomka odvětví - kapitola18,finanční dary poskytované radou kraje 1a-N5.102 495 817 352
Tomková Ivana   zahraniční vztahy 1a-N5.105 495 817 354
Voglová Zuzana   referentka odboru kanceláře hejtmana 1a-N5.103 495 817 210
oddělení sekretariátu hejtmana
Černá Kateřina zástup pověřena vedením oddělení sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 222
Popelka Břetislav   řidič 1a-P2.106 495 817 536
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
Veselá Petra   referentka sekretariátu hejtmana 1a-N5.118 495 817 221
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
Drábková Věra Ing. DiS.   asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 9-N3.903 495 817 442
Černá Iveta   asistentka člena rady Bc. Pavla Hečka 4b-N3.417 495 817 333
Janečková Lydie Mgr.   asistentka člena rady JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
Javůrková Lucie Ing.   asistentka náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Dernera 9-N3.920 495 817 363
Nováková Soňa   asistentka náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara 9-N3.919 495 817 474
Novotná Květoslava Bc.   asistentka člena rady Bc. Karla Klímy 9-N3.922 495 817 324
Vavrečková Veronika Mgr.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
oddělení tiskové
Vaníček Lukáš Bc. zástup pověřen vedením tiskového oddělení 4b-N3.436b 495 817 271
Friček Michal Mgr.   public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 4b-N3.437 495 817 207
Klemt Jiří   odborný referent 4b-N3.437 495 817 213
Lechmann Dan Mgr.   Public relations, prezentační materiály, užívání znaku a loga kraje 4b-N3.437 495 817 133
Velčovská Sylvie Mgr.   tisková mluvčí 4b-N3.436b 495 817 203
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel KÚ 1a-N4.101 495 817 206
Lukáč Jan Mgr.   zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací ve vojenské ob lasti, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti, národní systém reakce na krize 1a-N4.104 495 817 211
Mareš Jan Ing.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, IZS, krizové plány, analýza rizik 1a-N4.103 495 817 201
Zapalač Marian   zpracovávání hospodářských opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plán nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 510