Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situacePříroda, lesnictví a zemědělství

Příroda, lesnictví a zemědělství

Návody pro řešení životních situací


26. 5. 2008

9.12 - Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn

Schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a povolování jejich změn (§ 27 lesního zákona)

Celý článek

26. 5. 2008

9.13 - Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích

Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích

Celý článek

1. 5. 2014

9.30 - Udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady

Udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady

Celý článek

26. 5. 2008

9.31 - Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Celý článek

26. 5. 2008

9.32 - Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích:chov a výcvik loveckých psů a dravců apod.

Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích: Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, vyhotovení LHP v digitální podobě, myslivecké hospodaření, ostatní hospodaření v lesích.

Celý článek

26. 5. 2008

9.34 - Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace ORP, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky.

Souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky.

Celý článek

26. 5. 2008

9.36 - Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Celý článek

26. 5. 2008

9.37 - Stanovisko k zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů...

Stanovisko k zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a uložení náhradního ochranného opatření.

Celý článek

26. 5. 2008

9.38 - Rozhodnutí o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích

Rozhodnutí o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích.

Celý článek

26. 5. 2008

9.39 - Náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích

Náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 lesního zákona)

Celý článek