Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePotřebuji vyřídit - životní situacePříroda, lesnictví a zemědělství

Příroda, lesnictví a zemědělství

Návody pro řešení životních situací


26. 5. 2008

9.40 - Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese

Oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností

Celý článek

26. 5. 2008

9.41 - Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa

Žádost o dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností (§ 19 odst. 3 lesního zákona).

Celý článek

26. 5. 2008

9.43 - Vymezení oblastí pro chov zvěře

Vymezení oblastí pro chov zvěře.

Celý článek

26. 5. 2008

9.44 - Prohlášení dalších pozemků za nehonební

Prohlášení dalších pozemků za nehonební.

Celý článek

26. 5. 2008

9.45 - Povolení použití dravců jako loveckých

Povolení použití dravců jako loveckých.

Celý článek

26. 5. 2008

9.46 - Žádost o odnětí lesních pozemků pro plnění funkcí lesa

Žádost o odnětí lesních pozemků určených pro plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více (§ 17 odst. 1 lesního zákona).

Celý článek

1. 5. 2014

9.47 - Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Celý článek

1. 5. 2014

9.48 - Udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů

Udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů

Celý článek

1. 5. 2014

9.49 - Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Celý článek

26. 5. 2008

9.51 - Souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu

Udělení souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu

Celý článek