Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

4. 2. 2013

Příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče

Seznam příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče včetně kontaktů

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

4. 5. 2012

Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje

Seznam knihoven, které zajišťují servis pro obecní knihovny ve svém územním obvodu.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

21. 7. 2010

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

Publikoval: Národní památkový ústav

Celý článek

Kuks

15. 4. 2010

Koncepce péče o památkový fond Královéhradeckého kraje

Dokument schválený Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/12/814/2010 ze dne 25. března 2010

Publikoval: PhDr. Pavel Mertlík

Celý článek

14. 7. 2008

Dotační tituly Ministerstva kultury ČR pro památkovou péči aplikovatelné pro území Královéhradeckého kraje

Havarijní program; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek