Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Sociální služby zřizované krajem

3. 1. 2013

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

Publikoval: Slavomil Štefán

Celý článek

10. 4. 2009

Domov důchodců Humburky

Sociální služby v domově jsou určeny převážně pro uživatele z Novobydžovska a okolí, ale nejsou odmítáni ani zájemci odjinud. Služba je poskytována seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně i zhoršeného psychického či fyzického stavu a potřebují tak pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Publikoval: Jaroslav Brenner

Celý článek

10. 4. 2009

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. V domově pro seniory seniorům se středně těžkou, těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, v domově se zvláštním režimem seniorům s chronickým duševním onemocněním, seniorům se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, kteří jsou středně těžce, těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Publikoval: Jaroslav Brenner

Celý článek

9. 4. 2009

Domov důchodců Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek je schopen poskytnout své služby seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby a tato služba nemůže být zajištěna rodinným příslušníkem nebo terénní sociální službou.

Publikoval: Jindřich Vašíček

Celý článek