Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Sociální služby zřizované krajem

9. 1. 2015

Domov pro seniory Vrchlabí

Domov pro seniory poskytuje sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Publikoval: Soňa Mašková

Celý článek

16. 12. 2014

Domovy Na Třešňovce

Domovy Na Třešňovce poskytují jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům a dospělým ženám s mentálním nebo kombinovaným postižením, tedy jedincům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby.

Publikoval: Zuzana Holická

Celý článek

10. 4. 2009

Domov důchodců Humburky

Sociální služby v domově jsou určeny převážně pro uživatele z Novobydžovska a okolí, ale nejsou odmítáni ani zájemci odjinud. Služba je poskytována seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně i zhoršeného psychického či fyzického stavu a potřebují tak pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Publikoval: Jaroslav Brenner

Celý článek

9. 4. 2009

Domov důchodců Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek je schopen poskytnout své služby seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby a tato služba nemůže být zajištěna rodinným příslušníkem nebo terénní sociální službou.

Publikoval: Jindřich Vašíček

Celý článek