Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíSoubory a formuláře ke stažení

Soubory a formuláře ke stažení

10. 11. 2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace z této sekce budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27. 9. 2017

Asistenti pedagoga ve školním roce 2017/2018 ve školách zřizovaných obcemi

Informace k asistentům pedagoga ve školním roce 2017/2018 působících ve školách zřizovaných obcemi. Aktualizováno.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

14. 6. 2017

Zhodnocení využití účelově poskytnutých příspěvků v roce 2017

Určeno pro MUP 2017 v oblastech vzdělávání, prevence rizikového chování, volnočasových aktivit a sportu a tělovýchovy.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

23. 9. 2015

Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Formulář žádosti o nostrifikaci dokladu o vzdělání vydaného zahraniční školou.

Publikoval: oddělení organizace školství

Celý článek

16. 3. 2015

Konkursní řízení

Vzory dokumentace a doporučené postupy při konkursním řízení na místo ředitele(ky) školy nebo školského zařízení zřizovaného obcí v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: oddělení primárního a zájmového vzdělávání

Celý článek

3. 9. 2007

Formuláře k žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Přílohy k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28778/2004-21.

Publikoval: oddělení organizace školství

Celý článek