Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

krajský školský metodik prevence – Mgr. Dita Kosová, tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz

Aktuální informace

22. 11. 2017

Informace především pro ZŠ okresu Hradec Králové - možnost pomoci

Stručný návod pro pedagogy z Hradce Králové a okolí, jaké možnosti mohou využít v případech, kdy se setkávají s dětmi, které potřebují pomoc v oblastech: 1. zdravotních obtížích, 2. psychických potíží, 3. s učivem/přípravou do školy, IV. výchovnými potížemi dítěte. Spolupráci škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny v Hradci Králové nabízí prezentace vytvořená lokální síťařkou pro ORP HK (MPSV) Mgr. A. Havlíkovou - viz příloha.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

2. 11. 2017

Spuštění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit na šk. rok 2017/2018

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) spustil pro šk. rok 2017/2018 on-line systém výkaznictví preventivních aktivit od 29.10.2017. Školní metodici prevence tedy můžou zakládat a průběžně vyplňovat výkaz na současný školní rok. Výkaz se dočkal oproti minulému roku určitých úprav na základě evaluací a zpětných vazeb od samotných škol, poraden. Podrobnější informace o systému výkaznictví naleznete na http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit .

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

19. 10. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2017

V jeho obsahu naleznete informace k pomalu končící žákovské soutěže a soutěže mezi školami Královéhradeckého kraje (KHK) v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Najdete v něm celou škálu různých možností především akreditovaných seminářů, ale i kurzů včetně informace o specializačním studiu pro školní metodiky prevence. Mezi semináři je nabídka na kurz k metodice Unplugged zacílené na žáky II. stupně ZŠ (díky finančním prostředkům KHK zdarma), ale i pozvánka na workshop k preventivnímu filmu JAKUB pořádaný odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již 31.10.2017. Je v něm i celá řada seminářů v oblasti prevence vyhlašovaných jinými institucemi. Dále bych všechny základní a střední školy ráda vyzvala k vyplnění dotazníku do Systému výkaznictví preventivních aktivit, a to v termínu do 31.1.2018.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

2. 10. 2017

Dvoudenní seminář "Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími"

Ve dnech 7.-8.11.2017 uspořádá odbor školství pro pedagogy, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, etopedy pracující v MŠ, ZŠ, SŠ ale i v PPP a SPC KHK seminář vycházející z adlerovské psychologie. Účastníci zíkají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Akce proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Lektorkami jsou PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D. ze společnosti Mansio, v.o.s., Brno.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

2. 10. 2017

Žákovská soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet jde do svého závěru!

Končí 31.10. V Královéhradeckém kraji mezi sebou soutěží i školy. Žáci a studenti z celé ČR mohou už 4. ročníkem ověřovat své znalosti z oblasti bezpečnějšího chování na internetu formou e-kvízu. Ceny, které mohou soutěžící získat, jsou velmi lákavé. Jedná se o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši či knížky od partnerů projektu, kterými jsou sdružení NIC.CZ a společnost Microsoft a GORDIC. Soutěžní kvíz je dostupný na www.KPBI.cz . Ceny do soutěže zakoupí oceňovaným i Královéhradecký kraj.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

29. 9. 2017

Dvoudenní kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

Ve dnech 24.11. a 29.11.2017 proběhne v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje akeditovaný bezplatný kurz určený pedagogům, pracovníkům PPP, pracovníkům v sociálních službách zaměřený na sociokulturní specifika romských žáků.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

29. 9. 2017

Seminář Jakub - Workshop JAKUB - domácí násilí - spuštění oficiálních stránek a rezervace

Vážení kolegové, zasíláme Vám nabídku k workshopu k preventivnímu filmu Jakub, který se zabývá citlivou problematikou domácího násilí. Na pracovním workshopu, který proběhne dne 31.10.2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskuteční beseda s režisérem filmu, ale především s odborníky z praxe. Rezervován je sál zastupitelstva.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

29. 9. 2017

Seminář k prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu

Vážení školní metodici prevence, dovolujeme si Vám a Vašim kolegům ve sboru, nabídnout účast na akreditovaném kurzu DVPP se zaměřením na prevenci užívání tabáku, marihuany a alkoholu žáky a studenty. Akce proběhne v Hradci Králové „až 14.12.2017“, ale uzavírka přihlášek je již 6.10.2017. Proto zveřejňujeme nabídku od Jules a Jim, z.s. a České koalice proti tabáku, z.s. s časovým předstihem. Více informací o semináři naleznete v příloze. Součástí tohoto semináře jsou e-learningové lekce, se kterými je nutné se před seminářem seznámit. Kurz je pro účastníky bezplatný.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22. 9. 2017

Seminář k metodice Unplugged - určený pedagogům především pedagogům žáků 6. ročníků ZŠ - již 9. 11. a 20.11.2017

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK Praha Vás zve na dvoudenní seminář určený především, jak je již výše avízováno, pedagogům žáků ve věku 12.-14 let. Metodika Unplugged je již několik let úspěšně praktikována jako prevence návykových látek cílená na žáky 2. st. ZŠ. Metodiku mohou proškolení pedagogové využít v rámci školní výuky v průběhu celého školního roku. Lektorem kurzu je PhDr. Lenka Skácelová (PPP Brno). Seminář je akreditován.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

22. 9. 2017

Nabídka seminářů v rámci krajského projektu na téma "Bezpečné klima"

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP) nabízí na téma Bezpečné klima ve školách především tyto aktivity, které jsou většinou hrazeny či částečně dotovány v rámci krajského projektu Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu. Akce proběhnou na různých pracovištích ŠZ DVPP do konce roku 2017. Uzávěrka přihlášek je max. týden před termínem akce!

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek