Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Územní plánování

Další odkazy


Aktuální informace

 

24. 6. 2013

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2013

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 17. června 2013.

Publikoval: Lucie Panušová

Celý článek

15. 1. 2013

Informace z porady pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování

Porada se uskutečnila dne 18. prosince 2012 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Celý článek

10. 1. 2013

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ v KHK - AKTUALIZACE 2012

Zveřejnění 2. aktualizací ÚAP ORP KHK 2012 na webových portálech jednotlivých ORP.

Celý článek

10. 1. 2013

Pořízení Zprávy o uplatňování PUR ČR 2008

Informace k pořízení Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a k pořízení aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Celý článek

19. 11. 2012

Informace MMR ČR - Dotace na územní plány v Integrovaném operačním programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. listopadu 2012 vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na tvorbu územních plánů pro obce nad 500 obyvatel

Celý článek