Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZastupitelstvoUsnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2017

 3. zasedání   06. 02. 2017
 4. zasedání   27. 03. 2017
 5. zasedání   24. 04. 2017
 6. zasedání   19. 06. 2017
      7. zasedání   11. 09. 2017
 8. zasedání   30. 10. 2017
 9. zasedání   04. 12. 2017

Datum konání: 19.11.2012

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Volba hejtmana a náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje, volba dalších členů Rady Královéhradeckého kraje, zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, volba jejich předsedů a členů, volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod

Celé usnesení