Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chováníZpravodaj

Zpravodaj

19. 10. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2017

V jeho obsahu naleznete informace k pomalu končící žákovské soutěže a soutěže mezi školami Královéhradeckého kraje (KHK) v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Najdete v něm celou škálu různých možností především akreditovaných seminářů, ale i kurzů včetně informace o specializačním studiu pro školní metodiky prevence. Mezi semináři je nabídka na kurz k metodice Unplugged zacílené na žáky II. stupně ZŠ (díky finančním prostředkům KHK zdarma), ale i pozvánka na workshop k preventivnímu filmu JAKUB pořádaný odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již 31.10.2017. Je v něm i celá řada seminářů v oblasti prevence vyhlašovaných jinými institucemi. Dále bych všechny základní a střední školy ráda vyzvala k vyplnění dotazníku do Systému výkaznictví preventivních aktivit, a to v termínu do 31.1.2018.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

14. 6. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2017

V příloze naleznete 2. číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení za rok 2017. Jeho obsahem jsou mimo jiné informace o výsledcích Systému výkaznictví preventivních aktivit, dotazníkového šetření na téma Aktivní útočník ve školách, dotačních programech MŠMT, Královéhradeckého kraje, metodickém doporučení o pravidlech při práci se žáky s PAS, odkaz na nový „protikuřácký zákon“, nabídce plánovaných akcí i příkladů dobré praxe.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

13. 1. 2017

Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2016

Na konci prosince 2016 byl do škol elektronicky distribuován Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

7. 10. 2016

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2016

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 3/2016 přináší informace o už pomalu končící soutěži pro žáky v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (31.10.2016), rozšíření metodického pokynu MŠMT k řešení šikany a kyberšikany, výsledcích průzkumů, různých nabídek seminářů a konferencí, o nabídkách některých nestátních neziskových organizací aj.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 7. 2016

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2016 + info o vyhlášení dotačního programu MŠMT

Před koncem školního roku byl do škol rozeslán Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení č. 2/2016, jehožobsahem jsou např. informace o dotačních řízeních Královéhradeckého kraje a změnách u MŠMT, dále informace týkající se kybernetické bezpečnosti, ale i výzvy k vyplňování nově zaváděnému Systému výkaznictví preventivních aktivit ve školách.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

1. 4. 2016

Zpravodaj prevence rizikového chování č. 1/2016

Do škol a školských zařízení byl zaslán elektronicky další zpravodaj obsahující např. aktualizované informace od MŠMT k šikaně, informaci o spuštění Systému pro zveřejňování nabídek a poptávek míst ve školách v Královéhradeckém kraji, informace k blížícímu se spuštění e-kvízu pro žáky v rámci projektu KPBI, informaci o otevření SVP Podpora Hostinné a několik nabídek na lokální i mezinárodní semináře aj.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

21. 12. 2015

Zpravodaj prevence rizikového chování 4/2015

Vážení, zasílám Vám v tento adventní čas další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení určený školám a školským zařízením. Najdete v něm informace o dotačních řízeních (MŠMT, KÚ KHK), o vyhlášení výsledků žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, o nové publikaci Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu, o práci a nabídce nestátních neziskových organizací (Semiramis o.s., Prostor Plus o.p.s., Riaps Trutnov), o změnách v Dětském diagnostickém ústavu, o projektu ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží, Hradec Králové a dalších zajímavých odkazech např. k oblasti drogové problematiky.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

18. 6. 2015

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2015

Další číslo Zpravodaje obsahuje informace o plánovaných vzdělávacích podzimních akcích pořádaných KÚ KHK, o dotačních řízeních v oblasti prevence Královéhradeckého kraje a nově vypsaného titulu MŠMT, o nových přílohách Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování čj. 21291/2010-28. Dále v něm naleznete informace o počátku soutěže pro žáky v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, o zveřejnění 3. dílu preventivního filmu Seznam se bezpečně 3, o plánované změně názvu Minimálního preventivního programu. Jedna stránka Zpravodaje je věnována drogové problematice, ale i dalším tématům je věnována v tomto čísle pozornost.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

10. 2. 2015

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení 1/2015

Do škol bylo distribuováno další číslo Zpravodaje zahrnující informace o právě probíhající dotační výzvě Královéhradeckého kraje v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015, výsledky dotazníkového šetření, shrnutí činnosti nestátních neziskových organizací, metodiků prevence při PPP KHK, KÚ KHK, nabídek služeb v oblasti primární prevence aj.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

8. 10. 2014

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení 3/2014

Vážení kolegové. Právě bylo do škol rozesláno prostřednictvím metodiků prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje další číslo našeho Zpravodaje.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek