Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíPrevence rizikového chováníKoncepční materiály

Koncepční materiály

3. 10. 2013

Nový metodický pokyn MŠMT v oblasti prevence

V srpnu 2013 byl vydán Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-22294/2013-1, dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

28. 5. 2013

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018

MŠMT se podařilo vypracovat první národní strategii primární prevence, která byla schválena Vládou ČR.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

20. 12. 2012

Plán primární prevence rizikového chování

Na základě požadavku MŠMT vytvořil odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (stejně jako ostatní kraje) Plán primární prevence rizikového chování Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Dita Kosová

Celý článek

6. 5. 2009

Strategie prevence 2009-2012

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012.

Publikoval: Hana Vojtěchová

Celý článek