Evropská územní spolupráce - Preshraniční spolupráce (2014 - 2020)

13.8.2014

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020, je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mil. EUR), rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti (135,7 mil. EUR), společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Spolu s prostředky na administrativní činnost je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky jsou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).