Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


14. 2. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1526: ____smlouva

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1526: ____smlouva

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

5. 2. 2018

Dotační smlouva DS2017/05032

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

26. 1. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1377

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

15. 1. 2018

Dotační smlouva DS2017/05028

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

15. 1. 2018

Dotační smlouva DS2017/05024

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

10. 1. 2018

Dotační smlouva DS2017/05025

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek