Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


2. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0283

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0182

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0050

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0808

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0950

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0376

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0653

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0482

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0221

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0052

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek