Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD05-0007

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0018

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0016

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0014

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0011

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0010

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0006

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0001

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD02-0010

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

3. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD02-0009

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek