Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18KPGU2-0021

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

19. 7. 2018

Darovací smlouva DS2018/02725

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o dílo DS2018/03794

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Dotační smlouva DS2018/03229

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Dotační smlouva DS2018/02875

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Dotační smlouva č. DS2018/03239

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Dotační smlouva DS2018/03223

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

19. 7. 2018

Dotační smlouva DS2018/03247

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek