Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


10. 1. 2018

Dotační smlouva DS2017/05035

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

8. 1. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 16OPK02-1533

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

22. 12. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1172

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

22. 12. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1501

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-1501

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

22. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1543

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1543

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

21. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17RGI02-0302

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

20. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17RGI02-0333

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek