Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


27. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0087

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0109

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0078

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnurí dotace č. 18RGI02-0253

Publikoval: Petra Teplá

Celý článek

20. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18RGI02-0076

Publikoval: Petra Teplá

Celý článek

20. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18RGI02-0240

Publikoval: Petra Teplá

Celý článek

20. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POV1-0132

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0152

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0083

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek