Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


13. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0486AT

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

2. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18SMVU1-0017

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

2. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18SMVU1-0016

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

2. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18SMVU1-0023

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

2. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18SMVU1-0025

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

1. 8. 2018

Dotační smlouva DS2018/03238

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

1. 8. 2018

Dotační smlouva DS2018/03237

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

1. 8. 2018

Darovací smlouva DS2018/02723

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek