Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


1. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0428AT

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

1. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0383AT

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

30. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18KPGU2-0082

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

30. 7. 2018

Smlova o poskytnutí dotace 18SMVU1-0008

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

30. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0209AT

17OPK02-0209AT

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

30. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0750AT

17OPK02-0750AT

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

30. 7. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0911

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0911

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0005

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0161

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0134

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek