Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


4. 12. 2017

Dotační smlouva DS2017/05021

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

4. 12. 2017

Dotační smlouva DS2017/05020

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

1. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0018

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

1. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0017

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

1. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD05-0017

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

29. 11. 2017

Dotační smlouva DS2017/05019

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

29. 11. 2017

Dotační smlouva DS2017/05033

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek