Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0034

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18RRD03-0007

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

27. 7. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0294

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0294

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0898AT

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0898AT

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0748AT

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0748AT

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

27. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0006

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0006

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18RRD03-0002

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0039

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0061

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0013

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek