Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0121

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0040

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0148

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0007

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0103

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

24. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0022

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0139

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0092

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0142

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

20. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0128

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek