Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


17. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17ZPD03-0017

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

17. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17KPG05-0007

Publikoval: Marcela Holda

Celý článek

16. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1542

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

16. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-0804

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

16. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1524

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

16. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1530

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

16. 10. 2017

Dotační smlouva DS2017/02257

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

16. 10. 2017

Dotační smlouva DS2017/04441

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

16. 10. 2017

Dotační smlouva DS2017/04442

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek