Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


29. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0326

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0326

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

29. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0717

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0717

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

28. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0233

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0233

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

28. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0098

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0098

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

28. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0220

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek