Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


13. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0150

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0150

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

13. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0272

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0272

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

13. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0812

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0812

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

13. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0033

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0033

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0654

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0654

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0609

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0609

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0564

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0564

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0555

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0555

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0501

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0501

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

12. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0466

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0466

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek