Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


12. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0002

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

12. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0006

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

11. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0154

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

11. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0142

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

11. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0067

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0067

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

11. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0001

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0001

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

11. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0042

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

10. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0024

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

10. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0009

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek