Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


22. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0747

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

22. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0439

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

21. 5. 2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK01-0153

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17OPK01-0153

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0080

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0080

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0935

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0935

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18RGI02-0070

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17RGI02-0344

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0544

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

21. 5. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0752

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

14. 5. 2018

Smlouva o dílo DS2018/02416

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek