Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


10. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1537

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1537

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

9. 11. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 17OPK01-0150

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 11. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16OPK02-0468

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17RGI02-01ZP

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

8. 11. 2017

Dotační smlouva DS2017/04437

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16IOPK02-1538

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.16OPK02-1541

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.16OPK02-0809

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

2. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1532

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek