Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0137

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0136

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0126

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0125

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0051

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0112

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0105

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0093

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0085

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek

19. 7. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 18POVU1-0079

Publikoval: Andrea Mazurová

Celý článek