Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


31. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0023

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1539

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1545

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1527

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1546

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1534

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

25. 10. 2017

Dotační smlouva DS2017/04439

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

23. 10. 2017

Dodatek č. 1. ke Smlouvě č. 16OPK02-0127

Dodatek č. 1. ke Smlouvě č. 16OPK02-0127

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

23. 10. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-0660

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-0660

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

23. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17RGI01-0095

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek