Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


10. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0009

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

9. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0016

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

9. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0012

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

9. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0010

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

5. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0160

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

5. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK01-0126

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

4. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RGI02-0047

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

4. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RGI02-0168

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

3. 10. 2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-0223

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 16OPK02-0223

Publikoval: Iveta Lásková

Celý článek

3. 10. 2017

Dodatek ke Smlouvě 16OPK02-0570

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek