Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

7. 1. 2016

Semináře k výzvám z IROP v roce 2016

Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR pořádají první ze série seminářů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu v tomto roce: Energetické úspory v bytových domech.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 11. 2015

Pozvánka na závěrečnou Výroční akci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013

Dne 4. prosince 2015 se bude v Olomouci konat závěrečná Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, kde bude slavnostně zakončen tento velmi úspěšný přeshraniční program.

Informace o místu konání a harmonogramu akce včetně podrobného programu naleznete v pozvánce.

Přihlásit na tuto akci se můžete zde.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

30. 10. 2015

Rozvoj podnikání v Královéhradeckém kraji - pozvánka na seminář

Královéhradecký kraj ve spolupráci s agenturou CIRI, EUROCENTREM a EUROPE DIRECT si Vás v rámci Open Days 2015 dovoluje pozvat na seminář „Podnikání v Královéhradeckém kraji“, který se bude konat v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úterý dne 3. listopadu od 10:00.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

2. 9. 2015

Seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Dne 14. října 2015 se v zasedací místnosti P1.906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar) uskuteční druhý regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pozvánku na seminář, závaznou přihlášku a program semináře naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

30. 4. 2015

Informační seminář pro žadatele k 1. výzvě programu INTERREG EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor programu INTERREG EUROPE v České republice připravuje Informační seminář pro žadatele o podmínkách 1. výzvy programu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

7. 4. 2015

Série seminářů na téma "Jak na přeshraniční spolupráci 2014-2020" je před zahájením

Euroregion Glacensis ve spolupráci s RDA Rychnov nad Kněžnou zahajuje sérii seminářů, kde budou představeny první konkrétní informace o nových dotačních možnostech v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Podrobné informace - viz webové stránky agentury RDA Rychnov nad Kněžnou.


Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

3. 4. 2015

Soutěž o nejinspirativnější česko-polský projekt

Společný technický sekre­tariát OPPS ČR - Polsko vyhlásil další ročník Soutěže o nejinspirativnější projekt, jehož realizace byla ukončena nejpozději v roce 2014, resp. 2015. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, realizovanými v rámci velmi úspěšného česko-polského přeshraničního programu a inspirovat další potenciální žadatele pro předkládání projektů do nového programu INTERREG V-A ČR – Polsko 2014-2020. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

23. 1. 2015

Národní Infoden při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Společným sekretariátem programu (Vídeň, Rakousko) pořádá v Praze dne 17. února 2015 „Národní Infoden“ při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

1. 10. 2014

Semináře k rekapitulaci programového období 2007-2013 a k dotačním možnostem v programovém období 2014-2020

Do konce roku 2014 se uskuteční několik seminářů a konferencí, jejichž cílem bude rekapitulace programového období 2007-2013 a představení nových dotačních možností v programovém období 2014-2020. Seznam všech připravovaných akcí, který je průběžně doplňován, naleznete v sekci Programové období 2014 -2020 - Připravované semináře.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

13. 8. 2014

Příprava vlajkových projektů v rámci OPPS ČR - Polsko 2014-2020

Jednou z prvních aktivit v rámci OPPS ČR - Polsko 2014-2020 je možnost přípravy tzv. vlajkových projektů. Mělo by se jednat o projekty, které budou splňovat několik vymezených kritérií, např. budou pokrývat celé nebo podstatnou část česko-polského podporovaného území, budou mít strategický význam pro přeshraniční spolupráci a budou nabízet systémová řešení, významná z hlediska naplňování cílů nového programu.

Bližší informace o vlajkových projektech naleznete v sekci OPPS ČR - Polsko 2014-2020.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek