Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Evropské granty a dotace

Aktuální informace:

12. 3. 2012

Vyhlášení 2. výzev k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 12. 3. 2012 druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci druhých globálních grantů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

27. 2. 2012

Seminář pro žadatele o finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - druhá výzva v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Ve dnech 14. 3. a 21. 3. 2012 pořádá Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele ke druhé výzvě OP VK, oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7. 2. 2012

Školení pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, pořádá dne 14. února 2012 od 9:00 hod. školení pro žadatele. Školení se bude konat ve velkém salónku hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou, Masarykova 941.

Pozvánku, přihlášku i další informace týkající se školení naleznete přímo na webových stránkách Euroregionu Glacensis - www.euro-glacensis.cz (aktuality v levém sloupci).

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

14. 12. 2011

Výsledky 1. výzvy z 2. globálních grantů Prioritní osy 1 a 3. výzvy z oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byly zveřejněny Seznamy grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci první výzvy druhého globálního grantu oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a třetí výzvy v oblasti podpory 3.2.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

3. 10. 2011

Vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí do OP VK - oblasti podpory 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 3. 10. 2011 třetí kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu globálním grantu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

3. 10. 2011

Občanské sdružení Život bez bariér získalo grant z Programu švýcarsko-české spolupráce

Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace se stalo prvním subjektem v Královéhradeckém kraji, kterému se podařilo získat grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o tomto projektu naleznete na webovém portálu "Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje" v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

9. 9. 2011

Informace o školení pro žadatele a pro příjemce dotace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013 pořádá školení pro žadatele (21.9.2011) a příjemce dotace (22.9.2011). Obě školení se budou konat v Rychnově nad Kněžnou, v hotelu Panorama.

Bližší informace naleznete přímo na stránkách Euroregionu Glacensis.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

6. 9. 2011

Na výroční akci OPPS ČR - Polsko 2007-2013 budou představeny úspěchy česko-polské spolupráce

Nejvyšší české i polské hory Krkonoše se ve dnech 13.-14. září 2011 stanou místem setkání veřejnosti a osob zapojených do implementace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Jednotlivé aktivity se budou konat na území Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. Cílem výroční akce je seznámit účastníky s dosavadními úspěchy programu a naznačit, jakým směrem se bude dále ubírat.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

1. 9. 2011

Nový metodický pokyn k Příručce pro příjemce OPPS ČR - Polsko 2007-2013

V sekci česko-polského přeshraničního programu "Informace Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a správce Fondu mikroprojektů (Euroregion Glacensis)" byl zveřejněn nový metodický pokyn Řídícího orgánu OPPS ČR - Polsko 2007-2013 č. 1, týkající se aktuální verze Příručky pro příjemce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

31. 8. 2011

Mikroprojekty schválené na 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 28. června 2011 se konalo v pořadí 7. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polská republika 2007-2013. Na tomto výboru bylo schváleno 27 mikroprojektů v objemu dotace 463 450 EUR, z toho 23 mikroprojektů v objemu dotace 395 225 EUR předložili žadatelé z Královéhradeckého kraje. V rámci Fondu mikroprojektů bylo doposud schváleno již 196 mikroprojektů, kde žadatelem byl subjekt z Královéhradeckého kraje. Úhrnný objem dotace přidělené těmto mikroprojektům dosáhl částky 3 432 598 EUR, tj. více než 84 mil. Kč.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek