Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


21. 2. 2018

Výzva 17OPK02 - výsledky hodnocení

Rada Královéhradeckého kraje na své 5. schůzi dne 19. 2. 2018 projednala žádosti předložené v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 26. 9. 2017, příjem žádostí zahájen 30. 10. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

16. 2. 2018

ARCHICAD 21 pro pokročilé využití ve výuce

Pozvánka na workshop ARCHICAD 21 pro pokročilé využití ve výuce v rámci cyklu Digitální technologie ve stavebnictví

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

15. 2. 2018

Konzultační dny Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech

I v tomto pololetí se konají konzultační dny odboru Podpory projektů Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v jednotlivých krajích.

Publikoval: Ing. Lukáš Krátký, MSPV

Celý článek

14. 2. 2018

Aktuality ze Sdružení místních samospráv ČR

Zajímá Vás co je nového ve Sdružení místních samospráv ČR? Co se podařilo zástupcům SMS ČR vyjednat a jaké jsou dotační možnosti pro obce z národních i evropských zdrojů? Vše se dozvíte v aktualitách v příloze.

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

13. 2. 2018

Krajský informační zpravodaj SMS ČR - únor 2018

vyšlo další číslo informačního zpravodaje SMS ČR

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

7. 2. 2018

Informace pro žadatele v rámci výzvy 17OPK02 - stav hodnocení žádostí

Vážení žadatelé, proces hodnocení žádostí byl ukončen, nyní se připravují podklady pro rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace žadatelům, jejichž žádosti splnily podmínky dotačního programu. Zasedání Rady je plánováno na 19. 2. 2018, poté Vás budeme písemně informovat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené ve Vaší projektové žádosti.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

5. 2. 2018

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Celý článek

2. 2. 2018

Aktivity pro pozitivní třídní klima

Pozvánka na workshop Aktivity pro pozitivní třídní klima

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

31. 1. 2018

Výsledek dotačního řízení MPSV 2018

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 29. 1. 2018 výsledky dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018.

Publikoval: Ivan Guman

Celý článek

30. 1. 2018

Zápis z odborného semináře pro pracovníky stavebních úřadů Královéhradeckého kraje ze dne 19. ledna 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil jednodenní seminář pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu přeneseného výkonu státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu, který se uskutečnil dne 19. ledna 2018 v sále Jana Letzela v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Dr. Jana Řezníčková

Celý článek