Rozvoj kraje - aktuální informace

6.4.2021

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání konaném dne 22. 3. 2021 schválilo pod č. ZK/4/172/2021 schválilo celkovou aktualizaci Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Královéhradeckého kraje. Aktualizace je účinná od 22. 3. 2021.

30.3.2021

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 a o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 3. 2021.

30.3.2021

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 18. 6. 2018. č. usnesení ZK/14/1061/2018.

23.3.2021

Stipendijní program

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2020 – 2021. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

2.3.2021

Možnost partnerské spolupráce v rámci výběrového řízení programu ESPON 2020

Urbanistický institut Slovinské republiky (Urban Planning institute of Slovenia, IURS) má zájem účastnit se výzvy programu ESPON Covid-19 - jeho územní dopady a politické odpovědi v evropských regionech a městech.

Institut je hlavní slovinská výzkumná instituce v oblasti územního, regionálního a městského plánování a pro účast v projektu hledá partnery.

V případě zájmu naleznete další informace na webu IURS. Pověřenou kontaktní osobou je pan Andrej Gulič .

UIRS Letter of interest (pdf, 142 kB, 2.3.2021 21:03)