Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


19. 9. 2018

Harmonogram akcí

Aktuální přehled plánovaných akcí v rámci projektu KAP KHK.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

19. 9. 2018

Seminář Učitelé biologie sobě 2018

Dne 18. 9. 2018 proběhl v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje druhý ročník didaktického semináře Učitelé biologie sobě 2018 z cyklu biologických setkání.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

19. 9. 2018

Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů - výzva 18OPK01

Ve středu 19. září od 10:00 probíhal zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 18OPK01. Kapacita 950 míst byla vyčerpána po dvou desítkách vteřin. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od pátku 21. září na portálu DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

19. 9. 2018

Workshop Moderní gastrotechnologie

Pozvánka na workshop Moderní gastrotechnologie – Thajská kuchyně v rámci cyklu Gastronomie současnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

19. 9. 2018

Workshop Novinky a zajímavosti v dekorování textilu a oděvů

Pozvánka na workshop Novinky a zajímavosti v dekorování textilu a oděvů v rámci cyklu Budoucnost textilního a oděvního průmyslu v současném světě.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

19. 9. 2018

Formuláře pro vyúčtování dotací z rozpočtu kraje

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK pro rok 2018

Publikoval: Martina Smudková

Celý článek

14. 9. 2018

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018.

 

Celý článek

14. 9. 2018

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014). Tato zpráva byla schválena dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 a obsahovala jak obecné, tak i konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011.

Publikoval: Pavla Hofmanová

Celý článek