Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíAktuální informace

Aktuální informace

11. 1. 2016

Studium na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Přihláška na výběr žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Šestileté studium je určeno žákům po ukončení 6. ročníku základní školy, nebo tomu odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

6. 1. 2016

Soutěž Frankofonie 2016

Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectvími frankofonních zemí pořádá v rámci Dnů Frankofonie pro žáky základních a středních škol v České republice soutěž Frankofonie 2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

22. 12. 2015

MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu činnosti NNO

Informace o dotačním programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016.

Publikoval: Tomáš Záviský

Celý článek

21. 12. 2015

Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2016 rozvojový program ve vzdělávání Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

21. 12. 2015

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

16. 12. 2015

Rozvojový program MŠMT - podpora implementace etické výchovy 2016

MŠMT vyhlásilo rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

16. 12. 2015

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016 č. j.: MSMT- 44133/2015-1.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

15. 12. 2015

SOCIAL INNOVATION RELAY

Obecně prospěšná společnost Junior Achievement, o.p.s. vyhlašuje soutěž vzdělávacích projektů zaměřených na sociální podnikání - SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR)

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

7. 12. 2015

Nábor chlapců na volejbal

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek