Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivAktuální informace

Aktuální informace

29. 5. 2017

Informace Ministerstva vnitra ČR ke zřizování datových schránek pro školy a školská zařízení

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

9. 5. 2017

Rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

3. 5. 2017

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Cílem 5. ročníku celostátního projektu, který organizuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání. Informace o projektu, výzva k zapojení.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

2. 5. 2017

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti

MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program č. j.: MSMT-34035/2016-1. Oprávněnými žadateli mohou být právnické osoby zřizovaném krajem, obcemi, svazky obcí, církevní a soukromé, jež vykonávají činnost mateřské školy nebo základní školy s počtem do 5 tříd na 1. stupni, nacházejících se v jedné budově, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

26. 4. 2017

Konference Bezpečnost na českých školách

Pozvánka na konferenci organizovanou Střediskem bezpečnostní politiky pro Národní institut pro další vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

29. 3. 2017

Informační a kontaktní seminář pro pedagogy mateřských škol a školních družin z České republiky a Bavorska

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem srdečně zve na Informační a kontaktní seminář pro pedagogy mateřských škol a školních družin z České republiky a Bavorska, který je realizován v rámci projektu Výměn pedagogických pracovníků financovaném z prostředků Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

28. 3. 2017

Seminář pro školy - Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Nabídka zdarma realizovaného semináře akreditovaného Ministerstvem obrany pro učitele základních škol.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

23. 3. 2017

Regionální seminář projektu Rozhoduj o Evropě

dovolte mi Vás informovat o regionálním semináři projektu Rozhoduj o Evropě, který pořádáme dne 20. 4. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Projekt je určen studentům středních škol z Královéhradeckého kraje. Organizátory akce jsou Úřad vlády ČR a síť regionálních Eurocenter ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, EUTIS o.p.s. a Centrem pre európsku politiku.

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

17. 3. 2017

Hospitační stáže pro učitele na bavorských školách v roce 2017

Nabídka pro učitele němčiny, nebo učitele jiných aprobací s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích v České republice.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

15. 3. 2017

Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky v české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy nebo v příloze ke stažení.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek